Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

ePUAP stwarza obywatelom szybszy i bardziej dogodny kontakt z urzędami. Jest pomostem do świata administracji, oferując zestaw elementarnych usług, umożliwiających instytucjom publicznym tworzenie i udostępnianie usług publicznych za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli

Wrunkiem koniecznym złożenia dokumentu on-line, poprzez platformę ePUAP jest posiadanie konta w wymienionym serwisie (instrukcje dotyczące sposób założenia konta, oraz korzystania z niego dostępne są na stronie www.epuap.gov.pl, w dziale Pomoc - Instrukcje Użytkownika).
Ponadto dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Poniżej zamieszczono link bezpośredni do usługi uruchomionej przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Link -> OBYWATEL.GOV.PL

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.04.2010
Data modyfikacji 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Pociecha
Osoba udostępniająca informację:
Jan Pociecha
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry